Βιβλιοέναυσμα #10: Το Πέρασμα Αντίκρυ

Σμύρνη, Κύπρος, Πόντος. Τρεις τοποθεσίες που έχουν καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο ως τα θέατρα των σημαντικότερων τραγωδιών τού Ελληνισμού στον 20ο αιώνα. Είναι όμως οι μόνες; Όπως έρχεται το βιβλίο τού Θοδωρή Δεύτου να μας…