Πώς είναι ένα διδακτορικό ή Το διδακτορικό ταξίδι

Μιας και πρόσφατα υπερασπίστηκα επιτυχώς την διδακτορική μου διατριβή (στο Cheriton School of Computer Science, University of Waterloo, Canada), θέλω εδώ να πω δύο λόγια για το πώς είναι ένα διδακτορικό. Μην με παραξηγήσετε όμως….